ULTRAFORCE EURODIESEL

MOTORÝN "MOTORÝN 10" (ULTRAFORCE EURODIESEL)

ÜRÜN SPESÝFÝKASYONU

ÖZELLÝK

BÝRÝM

DEÐER

SINIR

DENEY YÖNTEMÝ

Yogunluk(15 ºC’ ta)

kg/m³

820-845

 

TS1013 EN ISO 3675

TS EN ISO 12185

Polisiklik aromatic hidrokarbonlar

% agýrlýk

8,0

En çok

TS EN 12916

Parlama Noktasý

ºC

55

En az

TS  EN ISO 2719

Soðuk Filtre Týkanma Noktasý(SFTN)

ºC

 

 

TS EN 116

Kýþ (a)

 

-15

En çok

 

Yaz (b)

 

   5

En çok

 

Damýtma

 

 

 

TS 1232 EN ISO 3405

250ºC’ ta elde edilen

% hacým

65

En çok

 

350ºC’ ta elde edilen

% hacým

85

En az

 

360ºC’ ta elde edilen

% hacým

95

En az

 

Kükürt

mg/kg

11-1000

 

TS EN ISO 20846

TS EN ISO 20884

Karbon Kalýntýsý

(%10 damýtma kalýntýsýndan)

% agýrlýk

0,30

En çok

TS 6148 EN ISO 10370

Viskozite (40 ºC ‘ta)

cst

2,0- 4,5

 

TS 1451 EN ISO 3104

Bakýr serit korozyonu

(3 saat 50 ºC’ ta)

Derece

No.1

En çok

TS 2741 EN ISO 2160

Kül

% agýrlýk

0,01

En çok

TS EN ISO 6245

Setan indisi

hesapla

46

En az

TS EN ISO 4264

Setan sayýsý

 

51

En az

TS 10317 EN ISO 5165

TS EN 15195

Su

mg/kg

200

En çok

TS 6147 EN ISO 12937

Toplam kirlilik

mg/kg

24

En çok

TS EN 12662

Oksidasyon kararlýlýgý

g/m³

25

En çok

TS EN ISO 12205

Yaglama özelligi(wsd) 60 ºC’ ta

Düzeltilmis asýnma izi çapý

µm

460

En çok

TS EN ISO 12156-1

 .

to top